ფილტრები


ზოგი ავტომფლობელი მიიჩნევს, რომ ფილტრი მხოლოდ მეორეხარისხოვანი ელემენტია ავტომობილში და ის იაფფასიანი და დაბალხარისხიანიც რომ იყიდოს, არაფერი დაშავდება, რაც დიდი შეცდომაა.

ფილტრი ძალიან მნიშვნელოვანი დეტალია ავტომობილში და დაბალხარისხიანი ფილტრი აუცილებლად უფრო ძვირი ჯდება საბოლოოდ, ვიდრე მაღალხარისხიანი. ამის რამოდენიმე მიზეზი არსებობს: პირველი და ყველაზე საშიში, რამაც ძალიან დიდი ზიანი შეიძლება ძრავს მიაყენოს არის ის, რომ დაბალხარისხიანი ფილტრი ადვილად ატარებს ჭუჭყისა და მტვრის ნაწილაკებს, რაც აზიანებს ძრავს. გარდა ამისა უხარისხო მასალების გამო დაბალხარისხიანი ფილტრი შეიძლება ადვილად დაზიანდეს(გაიხეს) და მთლიანად გაატაროს ჭუჭყი და მტვერი, რაც  აუცილობლად გამოიწვევს ძრავის მძიმე დაზიანებას და ძვირადღირებულ რემონტს. ეს ერთნაირად სახიფათოა როგორც ზეთის, ასევე ჰაერისა თუ საწვავის ფილტრების შემთხვევაში. თუ ამ ძვირადღირებულ რემონტს გადაურჩით დაბალხარისხიანი ფილტრის შემთხვევაში, ვერ გაექცევით საწვავის გაზრდილ ხარჯს, რადგან, როგორც წესი, იაფფასიანი ფილტრები დაბალი გამტარუნარიანობის მქონე მასალებისგან(ქაღალდისგან) არის დამზადებული, შესაბამისად ისინი სათანადო სისწრაფით ვერ ატარებენ ვერც ზეთს, ვერც საწვავს და ვერც ჰაერს, რაც იწვევს ძრავის მუშაობის გართულებას, შეფერხებას და შესაბამისად საწვავის ხარჯის მნიშვნელოვნად ზრდას.