სააპლიკაციო ფორმა


პირადი ინფორმაცია

ატვირთეთ CV

განათლება
1.
1.
1.
დამატებითი სქილები
უცხო ენა
კომპიუტერული პროგრამა
1.
ტრენინგები / სამუშაო გამოცდილება
სამუშაო გამოცდილება
გთხოვთ მიუთითოთ თქვენი ხელმძღვანელის საკონტაქტო ინფორმაცია
ვაკანსიის შესახებ
0 1500

აპლიკაციის შესავსებად ეწვიეთ დესკტოპ ვერსიას