5 მითი ძრავის ზეთის შესახებ


5 მითი ძრავის ზეთის შესახებ

9 ივლისი 2021 / 15:40

ზეთის სწორად შერჩევას და მის ხარისხს ავტომობილის ძრავის გამართულად ფუნქციონირებისათვის გადამწყვეტი მნიშვნელობა აქვს. მას აკისრია სამი ძირითადი ფუნქცია: ხახუნის შემცირება, ძრავის დეტალების გაგრილება და გაწმენდა. დროთა განმავლობაში ზეთის შესახებ ჩამოყალიბდა სხვადასხვა მითები და ცრუ რწმენები, ამ ბლოგში სწორედ 5 ყველაზე გავრცელებულ მათგანზე ვისაუბრებთ.
 
ყველა ზეთის დანამატი ერთი და იგივეა და ემსახურება ერთსა და იმავე საქმეს
 
ეს მოსაზრება სრულებით არ შეესაბამება სიმართლეს, ზეთის დანამატები შექმნილია სხვადასხვა ფორმულირებით, რომლებიც ავტომობილის ძრავს ეხმარება სხვადასხვა გზით. ზოგიერთი ზეთის დანამატი შექმნილია მაღალი წნევისა და მძიმე დატვირთვისათვის, მაგალითად სარბოლო ავტომობილის ძრავებისათვის. სხვები კი შექმნილია შედარებით ძველი და მაღალ გარბენიანი ძრავებისთვის, რათა დაეხმარონ მას სწორი ექსპლუატაციისა და სიცოცხლისუნარიანობის გახანგრძლივებაში.
 
როდესაც ზეთი შავდება ან მუქდება, ეს იმას ნიშნავს, რომ მისი შეცვლის დრო დადგა
 
რეალურად ზეთი მუქდება იმის გამო, რომ ის შეიცავს სპეციალურ დანამატებს, რომელთა მეშვეობითაც ხდება ძრავის ნაწილების წმენდა და საწვავის არასრული წვის შედეგად წარმოქმნილი ნარჩენების მოშორება. ზეთის ფერის ცვლილების ინტენსივობა დამოკიდებულია, როგორც საექსპლუატაციო პირობებზე, ასევე საწვავის ხარისხზე, მაგალითად უხარისხო საწვავის გამოყენება ზეთის გამუქებას უფრო მეტად აჩქარებს.
 
ზეთის რეგულარული ცვლა აუცილებელი არ არის
 
თუ ჩვენი ავტომობილის ძრავში პერიოდულად არ შევცვლით ზეთს, ეს გამოიწვევს, ზეთის ცირკულაციის სიჩქარის შემცირებას და ასევე ძრავის შემადგენელი ნაწილების შეზეთვის ხარისხის გაუარესებას. ამასთანავე წვის შედეგად წარმოქმნილი ნარჩენების ფორმირებას. თითოეულმა მათგანმა, დროთა განმავლობაში შესაძლოა სერიოზული პრობლემა შეუქმნას ძრავის გამართულ მუშაობას. 
 
ავტომობილი, რომელსაც მაღალი გარბენი აქვს, საჭიროა უფრო სქელი ზეთი მათი ძრავისთვის
 
თუ ძრავის ექსპლუატაციის პირობები კარგადაა დაცული, დროთა განმავლობაში, გარბენის მატებასთან ერთად არაა საჭირო ძრავის უფრო სქელ ზეთზე გადაყვანა. საქმე იმაშია, რომ ავტომობილის მფლობელები ხშირად მიიჩნევენ, რომ თხელმა ზეთის დონემ გარკვეული პერიოდის შემდეგ შესაძლოა დაიკლოს ან ვერ უზრუნველყოს მოძრავი აგრეგატების სათანადო დაცვა ხახუნისგან.
 
ერთი და იმავე სერიის ზეთის ფერი ერთნაირია
 
საქმე იმაშია, რომ მწარმოებლები ფერზე მეტად მის საპოხ თვისებებზე აკეთებენ აქცენტს, ამიტომ ერთი და იმავე სერიის ზეთებს შორის მცირე განსხვავება ფერში, ნორმად ითვლება. ზოგადად ახალი ზეთის ფერი ღია ყავისფერია.
 
ყოველ ჯერზე, როდესაც ძრავის ზეთი იცვლება, არ არის საჭირო ზეთის ფილტრის შეცვლა
 
ზეთის ფილტრის დანიშნულებაა, ერთმანეთისაგან გამოაცალკეოს, ზეთში ჰაერიდან მოხვედრილი მტვრისა და ჭუჭყის ნაწილაკები, ასევე საწვავიდან მოხვედრილი არასასურველი ნაწილაკები, ძრავის ცვეთისას წარმოქმნილი ნაწილაკები, თავად ზეთში მოხვედრილი სხვადასხვა არასასურველი მინარევები, ფილტრმა უნდა შეძლოს თანაბარი ზეთის ნაკადის გატარება, ძრავის სხვადასხვა რეჟიმით მუშაობისას. აქედან გამომდინარე ზეთის ფილტრის შეცვლა აუცილებელი პროცედურაა ძრავის ზეთის შეცვლისას.