როდის შევცვალოთ ზეთი ავტომობილში?


როდის შევცვალოთ ზეთი ავტომობილში?

16 მარტი 2022 / 15:49

რა სიხშირით უნდა შევცვალოთ ავტომობილში ძრავის ზეთი?

ქართულ რეალობაში ჩამოყალიბებული პრაქტიკაა, რომ ძრავის ზეთი მსუბუქ ავტომობილში იცვლება ყოველ განვლილ 8 000 - 10 000 კმ-ზე, ან სულ მცირე წელიწადში ერთხელ მაინც. ხოლო, მათ, ვისაც შეხება ჰქონია ევროკავშირის ავტოპარკთან, უწევთ ზეთის გამოცვლის  15 000 - 30 000 კმ-იანი ინტერვალებით. სწორედ, ამის გამო ხშირად ისმის კითხვა, რატომ არის აუცილებელი საქართველოში ზეთის ასეთი ხშირი ცვლა?
საქმე იმაშია, რომ ამის მრავალი მიზეზი არსებობს. მაგალითად: დაძველებული ავტოპარკი, რაც უფრო ხშირად საჭიროებს ძრავი ზეთის შეცვლას,  დაბინძურებული ჰაერი, დაბალხარისხიანი საწვავი და ა.შ. 

რომელ ფაქტორებზეა დამოკიდებული ავტომობილში ძრავის ზეთის დროული შეცვლა? 

ავტომობილის ძრავის ზეთების რესურსი, როგორც წესი მოტოსაათების მიხედვით გამოითვლება. სტანდარტულად, იგი შეადგენს 250 - 350 მოტოსაათს, ანუ დამოკიდებულია იმაზე, თუ რამდენი ხანი მუშაობს ძრავი. რეალურად კი, თუ თქვენ ყოველდღიურად გადაადგილდებით ავტომობილით, შეგიძლიათ მანქანის ბორტ-კომპიუტერში შეამოწმოთ გავლილი საშუალო სიჩქარე.
თუ თქვენს მიერ განვლილი მანძილის საშუალო სიჩქარე შეადგენს 30 კმ/სთ-ს, ამ რიცხვს ვამრავლებთ ზეთის რესურზე 250 მოტოსაათზე და ვიღებთ შემდეგს, რომ ზეთის დროულად შეცვლის ინტერვალი იქნება 7500 კმ (დიზელის შემთხვევაში დასაშვებია ინტერვალის 300-350 მოტოსაათამდე გაზრდა).
დღეის მდგომარეობით,  თბილისში მომატებულია ცხოვრების ტემპი და ამასთან გაზრდილია მანქანების რაოდენობა, გამუდმებით გვიწევს საცობებში დგომა. რის შედეგადაც, დედაქალაქის ცენტრში გადაადგილების საშუალო სიჩქარე დასულია 18-20 კმ/სთ-ზე და ნიშნული ზოგჯერ უფრო დაბალზეც ფიქსირდება. ამიტომ, გამუდმებულ დაძვრა-გაჩერების რეჟიმში მუშაობის დროს, ზეთი კიდევ უფრო სწრაფად კარგავს ხარისხს. ამ დროს, ზეთისთვის ითვლება ექსტრემალური რეჟიმი და შეცვლა დათქმული 8 000 კილომეტრიანი ინტერვალის ნაცვლად, სასურველია მოხდეს 5 000 კმ-ზე.

პრემიუმ ხარისხის ზეთის რესურსი უფრო მეტად უზრუნველყოფს ძრავის ხარისხიან მუშაობას. ამაში მას მისი უნიკალური რეცეპტურა ეხმარება. მაგალითად, MOL Dynamic Gold Longlife 5W-30, რომელიც მეტწილად გათვლილია ევროპული დიზელის ძრავიან ავტომობილებზე, შეუძლია იმუშაოს მინიმუმ 350 მოტოსაათი. ხოლო, გამონაკლის შემთხვევაში, 450 მოტოსაათიც კი. დასახელებაში მითითებული აღნიშვნაც სწორედ ამაზე მეტყველებს - Longlife. 

და მაინც, შეცვლის ინტერვალის განსაზღვრა ყველა ავტომწარმოებელთან ინდივიდუალურია და მრავალ გარე ფაქტორზეა დამოკიდებული.
სწორი რეკომენდაციებისთვის ეწვიეთ ამბოლის ფილიალებს, სადაც ჩვენი კონსულტანტები მწარმოებლის რეკომენდაციების მიხედვით შეგირჩევენ თქვენი ავტომობილისთვის შესაფერის ზეთს.