თვლების ნახარის სერვისი


თვლების ნახარის სერვისი

26 დეკემბერი 2022 / 13:07

ავტომობილი ეს არის ერთგვარი ჯაჭვი, სადაც თითოეული დეტალი ერთმანეთთან არის დაკავშირებული და საბოლოოდ ერთ მთლიანს ქმნის. შესაბამისად, ერთი რომელიმე ნაწილის დაზიანება ან და არასრულფასოვანი მოქმედება პირდაპირ აისახება მანქანის გაუმართაობაზე, ამიტომ არ შეიძლება რომელიმე მათგანის უგულვებელყოფა. დროთა განმავლობაში ერთი ნაწილის დაზიანება ავტომატურად გამოიწვევს მასთან დაკავშირებული სხვა დეტალების დაზიანებას და საბოლოოდ საქმე დიდ პრობლემასთან გვექნება.

ერთ-ერთი ასეთი პრობლემა, ყველასათვის კარგად ცნობილი საბურავების ნახარია, ანუ ,,რაზვალი“. უფრო გასაგებად რომ ვთქვათ ეს არის საბურავების ვერტიკალური გადახრა მანქანის ძრასთან მიმართებაში.

ნახარის გამომწვევი მრავალი მიზეზი არსებობს, მაგალითად როგორიცაა: რელიეფი, მძღოლის მართვის სტილი, არასწორი ექსპლუატაცია და სხვა.

აქვე უნდა აღინიშნოს ის ფაქტი, რომ მძღოლების უმრავლესობა ნახარში მრავალ პრობლემას აერთიანებენ. რეალურად კი არსებობს სამი სახის პრობლემა: ესენია: თვლების შეყრის გაუმართაობა, რაც ნიშნავს საბურავების ერთმანეთთან სისწორეში გარეთ ან შიგნით გაშლას, ასევე, გასასწორებელია ნახარი, როდესაც საბურავის ზემოდან დახედვისას მისი ქვედა მხარე გარეთაა გაწეული და ბოლოს, საბურავის ღერძის კუთხის არასწორი გადახრა, ძელზე, რომელზეც უშუალოდ საბურავია დამაგრებული, თუკი ის წინ ან უკანა მხარესაა გადახრილი.

იმისათვის, რომ გავიგოთ სჭირდება თუ არა ჩვენს ავტომობილს ნახარის გასწორება, საკმარისია მართვისას დავაკვირდეთ რამდენიმე დეტალს, ესენია: როდესაც სწორად მივდივართ საჭე ერთ რომელიმე მხარეს, მარჯვნივ ან მარცხნივაა დახრილი. საჭეზე ხელის გაშვებისას ავტომობილი რომელიმე მხარეს თავისით უხვევს. საბურავების არათანაბარი ცვეთა, როგორც შიგნით, ასევე მის გარეთა მხარეს და ბოლოს მოხვევისას საბურავები ხმაურს იწყებს.

აღნიშნული შემთხვევა ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი პრობლემაა, რომელიც ავტომობილის გაუმართაობაზე მეტყველებს, ამიტომ მნიშვნელოვანია მისი გამომწვევი მიზეზების პოვნა და მათი დროული გამოსწორება, რადგან ავტომობილთან დაკავშირებული რაიმე სახის გაუმართაობა, მეტ-ნაკლებად აისახება ჩვენს უსაფრთხო მგზავრობაზე.

სწორედ ამიტომ, გვეწვიე ამბოლში, მისამართი: მტკვრის მარცხენა სანაპირო ქსნის ქუჩის მიმდებარედ, სადაც ჩვენი მაღალკვალიფიციური თანამშრომლები დროულად და ხარისხიანად შეამოწმებენ თქვენს ავტომობილს, საჭიროების შემთხვევაში კი, დაგეხმარებიან ,,რაზვალის“ გასწორებაში.

გისურვებთ მშვიდობიან მგზავრობას.

ამბოლი, მეტი დრო მოძრაობისთვის!