რა უნდა ვიცოდეთ ტექ.დათვალიერების შესახებ?


14 ნოემბერი 2018 / 12:40

შემდეგი წლიდან, მიუხედავად საახალწლო დღესასწაულების მოლოდინისა და სტარტისა, დროდადრო ერთი სავალდებულო მოთხოვნა ბევრ მძღოლს წაუხდენს ხასიათს. მათ ნაწილს კეთილი და ჯადოსნური სანტაც ვეღარ დაეხმარება, თუ მანქანას შესაბამის მდგომარეობაში არ მოიყვანენ. საუბარია ტექდათვალიერების ვალდებულებაზე, რომელიც 2019 წლის იანვრიდან შევა ძალაში. ჩვენ შევაგროვეთ ინფორმაცია, რომელიც დაგეხმარებათ ოდნავ მეტი გაიგოთ ტექდათვალიერების შესახებ.


პირველ რიგში უნდა აღვნიშნოთ, რომ 2019 წლიდან დათვალიერება უწევთ 3.0-ზე ნაკლები მოცულობის ძრავით აღჭურვილ მანქანებს. 2018 წლის გრაფიკი შემდეგნაირად გამოიყურებოდა:

  • 1 იანვრიდან: სამგზავრო (8 ადგილის ზემოთ) და სატვირთო (3.5ტონის ზემოთ) ავტომობილები.
  • 1 ივლისიდან: სახელმწიფო და იურიდიული პირების დაქვემდებარებაში მყოფი ავტომობილები.
  • 1 ოქტომბრიდან: 3.0-ზე დიდი მოცულობის ძრავის ავტომობილები.

 

2019 წლის 1 იანვრიდან, როგორც უკვე გითხარით, 3.0-ზე დაბალი ძრავის მანქანების ჯერი დადგება.

გავრცელებული კითხვა: რა ინტერვალით უნდა გაიაროს მანქანამ ტექდათვალიერება? იმ შემთხვევაში, თუ თქვენი ავტომობილი 4 ან ნაკლები წელია რაც გამოვიდა, მაშინ არ მოგიწევთ, 4-დან 8 წლამდე გამოშვების შემთხვევაში 2 წელიწადში ერთხელ, 8 წლიდან ზემოთ - ყოველწლიურად.

რაც შეეხება ტექდათვალიერების ბოლო ვადას. იმისათვის რომ გაიგოთ რა პერიოდამდე გაქვთ მანქანის სავალდებულო ტექნიკური დათვალიერების დრო, საჭიროა გაიგოთ, რომელ თვეს არის დარეგისტრირებული თქვენი ავტომობილი. მაგალითად, 2006 წლის მაისში თქვენ შეიძინეთ მანქანა და იმავე თვეს დაარეგისტრირეთ. შესაბამისად, 2019 წლის მაისამდე გექნებათ დრო რომ გაიაროთ სავალდებულო ტექ.დათვალიერება.

დათვალიერების შედეგად მანქანა უნდა აკმაყოფილებდეს 7 მოთხოვნას, ესენია:

  1. მუხრუჭები
  2. საჭის მართვის სისტემა
  3. ხილვადობა
  4. ფარები
  5. თვლების ნახარი (რაზვალი)
  6. შასი და მისი შემადგენლები
  7. გამონაბოლქვი.

ხილვადობაში იგულისხმება საქარე მინა, რომელსაც მძღოლის მხარეს საერთოდ არ უნდა აღენიშნებოდეს ბზარები, ხოლო მგზავრის მხარეს დასაშვებია მინიმალური რაოდენობა. რეკომენდებულია, რომ საქარე მინას საერთოდ არ ხარვეზი ჰქონდეს.

სატვირთო და სამგზავრო ავტომობილის ტექნიკური დათვალიერება 100 ლარი ეღირება, ხოლო მსუბუქი ავტომობილის - 60 ლარი.

დადგენილი მოთხოვნების დარღვევის შემთხვევაში მძღოლს მიეცემა ვადა, რომ აღმოფხვრას ეს დარღვევა, ვადა იქნება არაუმეტეს 1 თვისა. აღმოფხვრის შემდეგ, უფასოდ გაივლის დათვალიერებას, მაგრამ თუ იგივე დარღვევა სათანადოდ არ გამოსწორდა, შემდეგ ჯერზე პროცედურას თავიდან იწყებს და შესაბამისად თავიდან იხდის. გადახდა მოხდება მხოლოდ უნაღდო ანგარიშსწორებით.

ვისაც არ ექნება ინსპექტირების გავლის დამადასტურებელი დოკუმენტი, დაჯარიმდება 50 ლარით და მართვის მოწმობაზე მოაკლდება 15 ქულა. იურიდიული პირი კი - 200 ლარით და -15 ქულით.