სერვისი


სერვისი

 • ვულკანიზაცია
 • ზეთის შეცვლა
 • ფილტრების შეცვლა
 • სამუხრუჭე ხუნდების შეცვლა
 • სამუხრუჭე დისკოს შეცვლა
 • სამუხრუჭე დისკოს მოხვეწა

ვულკანიზაცია - გულისხმობს რამდენიმე სერვისს, მათ შორის: საბურავების ნორმამდე დაბერვას, მარტივად დაზიანებული საბურავის რეაბილიტაციასა და პროფილაქტიკას. დამწყები მძღოლები ხშირად ყურადღებას არ აქცევენ საბურავს და დროთა განმავლობაში აწყდებიან სერიოზულ პრობლემებს. პირველ რიგში გაუმართავი საბურავი საფრთხის შემქმნელია, როგორც მძღოლისთვის, ასევე მოძრავი ნაკადისათვის, მეორე რიგში იზრდება საწვავის მოხმარება, რამდენადაც მანქანის წონასწორობა დარღვეულია.

საყურადღებოა ის ფაქტი, თუ რამდენად ხარისხიანად განხორციელდება ზემოთხსენებული სერვისი. არის შემთხვევები, როცა დაზიანება აღმოფხვრილია არასწორად და ასეთ დროს მას აუცილებლად მოყვება უარესი შედეგები. საბურავი, რომელიც არ არის მანქანის მასის შესაბამის ნორმამდე დაბერილი, დაუბალანსებელია ან გადაჭარბებულია, აისახება მისი სირბილის ხარისხზე.

ამბოლი გთავაზობთ მაღალი დონის მომსახურებას ვულკანიზაციის სერვისზე. ჩვენს სერვის-ცენტრებში გელოდებათ მაღალკვალიფიცირებული პერსონალი, რომელიც პროფესიონალურად და შესაბამისი სტანდარტების მიხედვით მოგემსახურებათ.  

თბილისში:

 • დიღმის ფილიალი: ქართულ-ამერიკული მეგობრობის გამზ. N23
 • ვაკე-საბურთალოს ფილიალი: უნივერსიტეტის ქ. N6
 • ვაკე-საბურთალოს ფილიალი: პ.ქავთარაძის ქ. N16
 • სამგორის ფილიალი: მოსკოვის გამზ. N31

რეგიონებში:

 • ქ. გორი, ა. პუშკინის N2ა
 • ქ. თელავი, სოფელი ვარდისუბანი
 • ქ. ქუთაისი, ნიკეას ქ. 16
 • ქ. ზუგდიდი, დ. აღმაშენებლის ქ. N89

ზეთის შეცვლა - ავტომობილის მთავარი მამოძრავებელი ძალა არის მისი ძრავი, რომელსაც დაკვირვებით სჭირდება მოვლა და ყურადღების მიქცევა. ძრავის რესურსი არასწორი ექსპლუატაციის დროს მნიშვნელოვნად მცირდება, რაც საბოლოო გაუმართაობით დასრულდება. დროულად გამოცვლილი და ხარისხიანი ზეთის მეშვეობით მანქანა იყენებს თავისი სიმძლავრის მაქსიმუმს, მცირდება საწვავის მოხმარება, უმჯობესდება ტურბო დამბერისა და კომპრესორის მუშაობა.

ამბოლი გთავაზობთ მაღალი დონის მომსახურებას ძრავის ზეთის შეცვლაზე. ჩვენს სერვის-ცენტრებში გელოდებათ მაღალკვალიფიცირებული პერსონალი, რომელიც პროფესიონალურად და შესაბამისი სტანდარტების მიხედვით მოგემსახურებათ.  

თბილისში:

 • ცენტრალური ფილიალი: აკაკი წერეთლის გამზ. 40
 • დიღმის ფილიალი: ქართულ-ამერიკული მეგობრობის გამზ. N23
 • ვაკე-საბურთალოს ფილიალი: უნივერსიტეტის ქ. N6
 • ვაკე-საბურთალოს ფილიალი: პ.ქავთარაძის ქ. N16
 • სამგორის ფილიალი: მოსკოვის გამზ. N31

რეგიონებში:

 • ქ. გორი, ა. პუშკინის N2ა
 • ქ. თელავი, სოფელი ვარდისუბანი
 • ქ. ქუთაისი, ნიკეას ქ. 16
 • ქ. ზუგდიდი, დ. აღმაშენებლის ქ. N89

 

ფილტრების შეცვლა

ზეთის/ჰაერის ფილტრის შეცვლა შესაძლებელია
თბილისში:

 • ცენტრალური ფილიალი: აკაკი წერეთლის გამზ. 40
 • დიღმის ფილიალი: ქართულ-ამერიკული მეგობრობის გამზ. N23
 • ვაკე-საბურთალოს ფილიალი: უნივერსიტეტის ქ. N6
 • ვაკე-საბურთალოს ფილიალი: პ.ქავთარაძის ქ. N16
 • სამგორის ფილიალი: მოსკოვის გამზ. N31

რეგიონებში:

 • ქ. გორი, ა. პუშკინის N2ა
 • ქ. თელავი, სოფელი ვარდისუბანი
 • ქ. ქუთაისი, ნიკეას ქ. 16
 • ქ. ზუგდიდი, დ. აღმაშენებლის ქ. N89

საწვავის/სალონის* ფილტრების შეცვლა შესაძლებელია (*ავტომობილის მოდელის მიხედვით. საჭიროა წინასწარ დაზუსტება.)
თბილისში:

 • ცენტრალური ფილიალი: აკაკი წერეთლის გამზ. 40
 • დიღმის ფილიალი: ქართულ-ამერიკული მეგობრობის გამზ. N23
 • ვაკე-საბურთალოს ფილიალი: უნივერსიტეტის ქ. N6
 • ვაკე-საბურთალოს ფილიალი: პ.ქავთარაძის ქ. N16
 • სამგორის ფილიალი: მოსკოვის გამზ. N31

რეგიონში:

 • ქ. გორი, ა. პუშკინის N2ა
 • ქ. თელავი, სოფელი ვარდისუბანი
 • ქ. ქუთაისი, ნიკეას ქ. 16
 • ქ. ზუგდიდი, დ. აღმაშენებლის ქ. N89

ხუნდების/სამუხრუჭე დისკოს შეცვლა - ხუნდები უსაფრთოხოების ერთ-ერთი მთავარი გარანტია, რომელიც დროულ დამუხრუჭებას უზრუნველყოფს. გარკვეული დროის შემდეგ ხუნდები კარგავს ეფექტური დამუხრუჭების უნარს და მძღოლისა და მგზავრების სიცოცხლეს საფრთხის ქვეშ აყენებს. მანქანის ეს დეტალი ნაკლებად შესამჩნევია, თუმცა საკმაოდ მნიშვნელოვანია.

დღეს ხუნდების უმრავლესობა ელექტროფიცირებულია, რაც იმას ნიშნავს, რომ ცენტრალური კომპიუტერი მათთან ზემოქმედებს. ასეთ დროს საჭიროა გამოცვლის ინსტრუქციის ზედმიწევნით კარგად ცოდნა, წინააღმდეგ შემთხვევაში შესაძლებელია ცენტრალური სამუხრუჭე სისტემის მწყობრიდან გამოსვლა, რაც ასტრონომიულ თანხებთანაა დაკავშირებული.

ამბოლი გთავაზობთ მაღალი დონის მომსახურებას ხუნდების შეცვლაზე. ჩვენს სერვის-ცენტრებში გელოდებათ მაღალკვალიფიცირებული პერსონალი, რომელიც პროფესიონალურად და შესაბამისი სტანდარტების მიხედვით მოგემსახურებათ.  

თბილისში:

 • ცენტრალური ფილიალი: აკაკი წერეთლის გამზ. 40
 • დიღმის ფილიალი: ქართულ-ამერიკული მეგობრობის ქ. N25
 • ვაკე-საბურთალოს ფილიალი: უნივერსიტეტის ქ. N6
 • ვაკე-საბურთალოს ფილიალი: პ.ქავთარაძის ქ. N16
 • სამგორის ფილიალი: მოსკოვის გამზ. N31

რეგიონებში:

 • ქ. თელავი, სოფელი ვარდისუბანი
 • ქ. გორი, ა. პუშკინის ქ. N2ა
 • ქ. ქუთაისი, ნიკეას ქ. 16
 • ქ. ზუგდიდი, დ. აღმაშენებლის ქ. N89

 

სამუხრუჭე დისკოს მოხვეწა

თბილისში:
 • ცენტრალური ფილიალი: აკაკი წერეთლის გამზ. 40
 • დიღმის ფილიალი: ქართულ-ამერიკული მეგობრობის ქ. N23
 • ვაკე-საბურთალოს ფილიალი: უნივერსიტეტის ქ. N6
 • ვაკე-საბურთალოს ფილიალი: პ.ქავთარაძის ქ. N16