სერვისი


სერვისი

 • ვულკანიზაცია
 • ზეთის შეცვლა
 • ხუნდების შეცვლა

ვულკანიზაცია - გულისხმობს რამდენიმე სერვისს, მათ შორის: საბურავების ნორმამდე დაბერვას, მარტივად დაზიანებული საბურავის რეაბილიტაციასა და პროფილაქტიკას. დამწყები მძღოლები ხშირად ყურადღებას არ აქცევენ საბურავს და დროთა განმავლობაში აწყდებიან სერიოზულ პრობლემებს. პირველ რიგში გაუმართავი საბურავი საფრთხის შემქმნელია, როგორც მძღოლისთვის, ასევე მოძრავი ნაკადისათვის, მეორე რიგში იზრდება საწვავის მოხმარება, რამდენადაც მანქანის წონასწორობა დარღვეულია.

საყურადღებოა ის ფაქტი, თუ რამდენად ხარისხიანად განხორციელდება ზემოთხსენებული სერვისი. არის შემთხვევები, როცა დაზიანება აღმოფხვრილია არასწორად და ასეთ დროს მას აუცილებლად მოყვება უარესი შედეგები. საბურავი, რომელიც არ არის მანქანის მასის შესაბამის ნორმამდე დაბერილი, დაუბალანსებელია ან გადაჭარბებულია, აისახება მისი სირბილის ხარისხზე.

ამბოლი გთავაზობთ მაღალი დონის მომსახურებას ვულკანიზაციის სერვისზე. ჩვენს სერვის-ცენტრებში გელოდებათ მაღალკვალიფიცირებული პერსონალი, რომელიც პროფესიონალურად და შესაბამისი სტანდარტების მიხედვით მოგემსახურებათ.  

თბილისში გელოდებით:

 • დიღმის ფილიალი: ქართულ-ამერიკული მეგობრობის ქ. N25
 • ვაკე-საბურთალოს ფილიალი: უნივერსიტეტის ქ. N6
 • სამგორის ფილიალი: მოსკოვის გამზ. N31

რეგიონებში:

 • ქ. თელავი. დ. აღმაშენებლის ქ
 • ქ. გორი. ა. პუშკინის ქ. N2ა
 
 

ზეთის შეცვლა - ავტომობილის მთავარი მამოძრავებელი ძალა არის მისი ძრავი, რომელსაც დაკვირვებით სჭირდება მოვლა და ყურადღების მიქცევა. ძრავის რესურსი არასწორი ექსპლუატაციის დროს მნიშვნელოვნად მცირდება, რაც საბოლოო გაუმართაობით დასრულდება. დროულად გამოცვლილი და ხარისხიანი ზეთის მეშვეობით მანქანა იყენებს თავისი სიმძლავრის მაქსიმუმს, მცირდება საწვავის მოხმარება, უმჯობესდება ტურბო დამბერისა და კომპრესორის მუშაობა.

ამბოლი გთავაზობთ მაღალი დონის მომსახურებას ზეთის შეცვლაზე. ჩვენს სერვის-ცენტრებში გელოდებათ მაღალკვალიფიცირებული პერსონალი, რომელიც პროფესიონალურად და შესაბამისი სტანდარტების მიხედვით მოგემსახურებათ.  

თბილისში გელოდებით:

 • ცენტრალური ფილიალი: აკაკი წერეთლის გამზ. 40
 • დიღმის ფილიალი: ქართულ-ამერიკული მეგობრობის ქ. N25
 • ვაკე-საბურთალოს ფილიალი: უნივერსიტეტის ქ. N6
 • სამგორის ფილიალი: მოსკოვის გამზ. N31

რეგიონებში:

 • ქ. თელავი. დ. აღმაშენებლის ქ
 • ქ. გორი. ა. პუშკინის ქ. N2ა
 

ხუნდების შეცვლა - ხუნდები უსაფრთოხოების ერთ-ერთი მთავარი გარანტია, რომელიც დროულ დამუხრუჭებას უზრუნველყოფს. გარკვეული დროის შემდეგ ხუნდები კარგავს ეფექტური დამუხრუჭების უნარს და მძღოლისა და მგზავრების სიცოცხლეს საფრთხის ქვეშ აყენებს. მანქანის ეს დეტალი ნაკლებად შესამჩნევია, თუმცა საკმაოდ მნიშვნელოვანია.

დღეს ხუნდების უმრავლესობა ელექტროფიცირებულია, რაც იმას ნიშნავს, რომ ცენტრალური კომპიუტერი მათთან ზემოქმედებს. ასეთ დროს საჭიროა გამოცვლის ინსტრუქციის ზედმიწევნით კარგად ცოდნა, წინააღმდეგ შემთხვევაში შესაძლებელია ცენტრალური სამუხრუჭე სისტემის მწყობრიდან გამოსვლა, რაც ასტრონომიულ თანხებთანაა დაკავშირებული.

ამბოლი გთავაზობთ მაღალი დონის მომსახურებას ხუნდების შეცვლაზე. ჩვენს სერვის-ცენტრებში გელოდებათ მაღალკვალიფიცირებული პერსონალი, რომელიც პროფესიონალურად და შესაბამისი სტანდარტების მიხედვით მოგემსახურებათ.  

თბილისში გელოდებით:

 • ცენტრალური ფილიალი: აკაკი წერეთლის გამზ. 40
 • დიღმის ფილიალი: ქართულ-ამერიკული მეგობრობის ქ. N25
 • ვაკე-საბურთალოს ფილიალი: უნივერსიტეტის ქ. N6
 • სამგორის ფილიალი: მოსკოვის გამზ. N31

რეგიონებში:

 • ქ. თელავი. დ. აღმაშენებლის ქ
 • ქ. გორი. ა. პუშკინის ქ. N2ა