რა არის გაფანტული მართვა და რატომაა ის საშიში?


ავტომობილის მართვა დიდი პასუხისმგებლობაა. ასეთ დროს მაქსიმალურად კონცენტრირებულები უნდა ვიყოთ დეტალებზე, რათა საფრთხე არ შევუქმნათ, როგორც საკუთარ თავს, ასევე მოძრაობის სხვა მონაწილეებს. სამწუხაროდ, ხშირია შემთხვევები, როდესაც კონცენტრაციის გაფანტვა სხვადასხვა გზით ხდება, ეს კი სახიფათო და შესაძლოა დამღუპველიც კი აღმოჩნდეს. 

ამ ბლოგშიც სწორედ ამ საკითხზე გვინდა გესაუბროთ და განვიხილოთ ავტომობილის მართვისას ყურადღების გაფანტვის სამი ძირითადი სახე.

თავდაპირველად დავიწყოთ იმ ძირითადი შემთხვევების ჩამონათვალით, რაც ხშირად გვხვდება, შემდგომ კი სამივე მათგანი დეტალურად განვიხილოთ:

·      ტექსტური შეტყობინების გაგზავნა

·      მობილური ტელეფონის გამოყენება

·      კვება

·      თანამგზავრთან საუბარი

·      კითხვა, მაგ. რუკის განხილვა

·      სანავიგაციო სისტემის გამოყენება

·      ვიდეოს ყურება

·      რადიოს ან სხვა მოსასმენი მოწყობილობის რეგულირება

ახლა კი დაწვრილებით განვიხილოთ ზემოთ აღნიშნული სამი ფაქტორი, რომლებიც ყურადღებას უფანტავენ მძღოლებს, ესენია:

ხელით ყურადღების გაფანტვა: ეს არის მომენტი, როდესაც მძღოლს ერთ-ერთი ან ორივე ხელი ჩამოშორებული აქვს საჭიდან და ნაცვლად სწორად მართვისა, წერს ტექსტურ შეტყობინებას, შებრუნებულია ბავშვისკენ, არეგულირებს რადიოს ან სხვა მოსასმენ საშუალებას, არეგულირებს უსაფრთხოების ღვედს ან სულაც საკვები ან სასმელი უჭირავს. მსგავსი ყურადღების გაფანტვა რა თქმა უნდა, სახიფათოა მგზავრობისას, რადგან მძღოლს ვერ ექნება სათანადო რეაქციის დრო საჭირო მომენტში, რაც შეიძლება ავტო საგზაო შემთხვევის მიზეზი გახდეს.

ვიზუალური ყურადღების გაფანტვა: ეს კი არის შემთხვევა, როდესაც მძღოლი არ უყურებს გზას და ყურადღება გადატანილი აქვს სხვა დეტალებზე. მაგალითად GPS-ზე, სმარტფონზე, ვიდეოზე, ტექსტურ შეტყობინებაზე ან თუნდაც გზაზე არსებულ სხვადასხვა ბილბორდსა თუ წარწერაზე, პიროვნებასა თუ მოძრაობის სხვა მონაწილეზე. ასეთ დროს მძღოლს უქვეითდება უნარი, თანმიმდევრულად შეაფასოს თავისი სამოძრაო გარემო, შესაძლო პოტენციური საფრთხის შესახებ.

კოგნიტური ყურადღების გაფანტვა: ეს შედარებით რთული ფორმაა ზემოაღნიშნული ორი შემთხვევისაგან განსხვავებით. ასეთ დროს არც საჭიდან აქვს ხელები მოშორებული მძღოლს და არც სხვა მხარეს არ იყურება. პირიქით, ყველაფერი თითქოს რიგზეა, მაგრამ ყურადღება მაინც ეფანტება. ეს არის შემთხვევები, როდესაც მძღოლი იყენებს უკონტაქტო დარეკვის საშუალებას, ესაუბრება სხვა მგზავრებს, უსმენს რადიოს ან სულაც თავის ფიქრებშია გართული. მეცნიერებმა, მრავალი კვლევების საფუძველზე დაადგინეს, რომ მძღოლი მსგავს შემთხვევებში ვერ აღიქვამს გადაადგილებისას მომხდარი მომენტების 50%-ს, რაც დაგვეთანხმებით, რომ საშიშია ავტომობილის მართვისას.

გაითვალისწინეთ ზემოთ აღნიშნული შემთხვევები და ეცადეთ მაქსიმალურად კონცენტრირებულად მართოთ ავტომობილი, რათა საფრთხეში არ ჩააგდოთ, როგორ საკუთარი, ასევე სხვისი უსაფრთხოება.

გისურვებთ მშვიდობიან მგზავრობას.

ამბოლი, მეტი დრო მოძრაობისთვის.

 


Did you like the article?

Share on social platforms


Similar articles

success icon