ანტიფრიზის როლი ძრავის გამართულად ფუნქციონირებაში


როგორც უკვე აღვნიშნეთ, ზამთრის სუსხიანი დღეები საკმაოდ რთული პერიოდია ავტომობილისთვის. ამიტომაც, სეზონის დადგომამდე აუცილებელია სხვადასხვა დეტალისა თუ საპოხი საშუალებების გეგმიური შემოწმება, საჭიროების შემთხვევაში კი, მათი შეცვლა. ასეთ შემთხვევაში, თქვენ თავიდან აირიდებთ უსიამოვნო მოულოდნელობებს, რომელიც ავტომობილის გაუმართავობით იქნება გამოწვეული.

ამ ბლოგში გვინდა, გესაუბროთ ანტიფრიზის შესახებ, ის, თუ რა როლი აკისრია მას და რა მნიშვნელობა აქვს ძრავის გამართულად ფუნქციონირებაში.

ანტიფრიზი

ანტიფრიზი, ეს არის იგივე გამაგრილებელი სითხე, ის თქვენი ავტომობილის ძრავის ტემპერატურას არეგულირებს და ხელს უშლის მის გადახურებას ან გაყინვას. ის ცირკულირებს მანქანის გაგრილების სისტემაში და შთანთქავს ძრავის მიერ წარმოქმნილ სიმხურვალეს. შემდეგ კი ის მიედინება რადიატორში, სადაც გრილდება და უბრუნდება ძრავს. ეს ციკლი, ოპტიმალური სამუშაო ტემპერატურის შენარჩუნებით, ხელს უშლის ძრავის გადახურებას, იცავს გაყინვისაგან და ზრდის ძრავის ეფექტურობას. ანტიფრიზი ასევე შეიცავს სპეციალურ ქიმიკატებს, რომლის მეშვეობითაც ამცირებს კოროზიას და იცავს მავნე მინარევების დაგროვებისგან.

კონცენტრაცია

აპრობირებულია, რომ სისტემაში ანტიფრიზისა და გამოხდილი წყლის კონცენტრაცია 50:50-ზე თანაფარდობით უნდა იყოს. სწორედ ამ მაჩვენებლის სიზუსტე უზრუნველყოფს ოპტიმალურ დაცვას გაყინვის ან და გადახურებისგან. რადგან ანტიფრიზის ზედმეტმა რაოდენობამ, შესაძლოა, შეამციროს ეფექტურობა, ხოლო პირიქით, გამოხდილი წყლის ჭარბმა დოზამ, გაყინვა გამოიწვიოს. იმისათვის, რომ დარწმუნდეთ კონცენტრაციის სიზუსტეში, გამოიყენეთ ჰიდრომეტრი, რომელიც ნათლად გიჩვენებთ თანაფარდობას. ხოლო თუ ამას თქვენით ვერ მოახერხებთ, მაშინ მიმართეთ ნებისმიერ გამოცდილ და სანდო ავტოსახელოსნოს.

აუცილებლობა

ანტიფრიზის დონის და მისი კონცენტრაციის გაგება აუცილებელი პროცედურაა, რადგანაც სწორი ბალანსის შენარჩუნება უზრუნველყოფს თქვენი ავტომობილის ძრავის შეუფერხებელ და სწორ ფუნქციონირებას. უფრო მეტიც, კარგად მოვლილი და გამართული გაგრილების სისტემა, არ აფერხებს მხოლოდ ძრავის დაზიანებისგან თავის არიდებას, ის ასევე ხელს უწყობს თქვენი ავტომობილის საერთო ეფექტურობას და ხანგრძლივად გამართულ მუშაობას. იფიქრეთ იმაზე თუ რამდენად კარგი ინვესტიციაა თქვენი ავტომობილის გამართულად ფუნქციონირებისთვის გადახდილი თანხები. ასე რომ, უზრუნველყავით ის, რათა საუკეთესოდ იმუშაოს და ერთგულად გემსახუროთ.

აქვე გეტყვით, რომ ანტიფრიზი უნდა შეიცვალოს ყოველ 2 წელიწადში ერთხელ ან დაახლოებით 50000 კილომეტრის გავლის შემდეგ. ამიტომაც თუ ეს პერიოდი უკვე გავიდა ბოლო შეცვლიდან ან აღნიშნული კილომეტრაჟი უკვე დაფარეთ, მაშინ დროა ძველი ახლით შეცვალოთ, რათა დაეხმაროთ ძრავს გამართულად ფუნქციონირებაში.

გვეწვიეთ ამბოლის ნებისმიერ ფილიალში, სადაც ჩვენი მაღალკვალიფიციური თანამშრომლები, დროულად და ხარისხიანად შეგიმოწმებენ თქვენი ავტომობილის ანტიფრიზის დონესა და კონცენტრაციას, საჭიროების შემთხვევაში კი დაგეხმარებიან ოპტიმალური ვარიანტის შერჩევასა და მის შეცვლაში.

ანდე შენი ავტომობილი პრფესიონალებს, მოდი ამბოლში და საკუთარ ავტომობილზე გამოცადე პრემიუმ ხარისხი.

გისურვებთ მშვიდობიან მგზავრობას.

ამბოლი, მეტი დრო მოძრაობისთვის!


Did you like the article?

Share on social platforms


Similar articles

success icon