ხშირად დასმული კითხვები გადაცემათა კოლოფის შესახებ


ავტომობილი - ეს არის ერთი მთლიანი ცოცხალი ორგანიზმი, რომელიც მრავალი სხვადასხვა დეტალისაგან შედგება. ისინი ერთმანეთთან ჯაჭვურად არიან დაკავშირებულნი და უზრუნველყოფენ ავტომობილის შეუფერხებელ და უსაფრთხო ფუნქციონირებას.

ერთ-ერთ ასეთ მნიშვნელოვან დეტალს წარმოადგენს გადაცემათა კოლოფი, იგივე ტრანსმისია. ის რამდენიმე სახისაა, თუმცა, ძირითადად გვხვდება, მექანიკური, ავტომატური და ვარიატორული კოლოფები. მასაც ისევე, როგორც ავტომობილის სხვა დეტალებს, სპეციალური მოვლა სჭირდება, რათა შეუფერხებლად გვემსახუროს.

რაც შეეხება მის დანიშნულებას, ეს არის ენერგიის გადაცემის სისტემა, რომლის ფუნქციაა ძრავის სიმძლავრის გადანაწილება სხვა ნაწილებზე. ტრანსმისია ეხმარება მძღოლს, აკონტროლოს სიჩქარე და მაბრუნებელი მომენტი მართვის დროს.

ახლა კი გადავიდეთ იმ ხშირად დასმულ კითხვებზე, რომლებსაც ტრანსმისიის შესახებ მოისმენთ.

შესაძლებელია თუ არა გადაცემათა კოლოფის შეკეთება?

ამ კითხვაზე პასუხი დამოკიდებულია იმაზე, თუ რამდენად რთულადაა საქმე. ზოგიერთი პრობლემა, როგორიცაა, მაგალითად, ხმაური სიჩქარის შეცვლისას, შესაძლოა, გამოწვეული იყოს კოლოფში არასაკმარისი ზეთის დონით, რომლის მოგვარებაც ხშირად ზეთის დამატებით ან მისი მთლიანად შეცვლით შეიძლება.

რატომ არ ირთვება გადაცემათა კოლოფი უკუსვლაში?

ამ პრობლემის მიზეზი, შესაძლოა, რამდენიმე ფაქტი იყოს და დამოკიდებულია იმაზე, თუ რა ტიპის ტრანსმისიასთან გვაქვს საქმე. ერთ-ერთი მიზეზი ამ შემთხვევაშიც, შესაძლოა, ზეთის დაბალი დონე ან დროთა განმავლობაში მისი დაბინძურება გახდეს. ზეთის დაბალი დონე კი ხშირად მის გადახურებას ან მექანიზმიდან ამოვარდნას იწვევს. ამასთანავე, ჭუჭყიან და გაბიდნილ ფილტრსაც შეუძლია, გამოიწვიოს ზემოაღნიშნული პრობლემა. თუმცა, საქმე, შესაძლოა, მძღოლის მიერ სიჩქარის კოლოფის დაუდევრად გამოყენების ფაქტთანაც გვქონდეს, რის გამოც ხანდახან რომელიმე სპეციალური კბილანა ზიანდება და ტრანსმისია უკუსვლაში არ გადადის.

რატომ ჟონავს ზეთი გადაცემათა კოლოფიდან?

ზეთის ჟონვაც, შესაძლოა, მრავალი პრობლემის გამო მოხდეს. მაგალითად, ეს პრობლემა ხშირად გამოწვეულია ტრანსმისიის არასწორი ექსპლოატაციით ან სულაც გადაადგილებისას მისი რომელიმე დეტალის დაზიანებით. თუმცა, უმეტეს შემთხვევაში, მისი ნაწილები ცვდება და შეცვლას საჭიროებს. ეს პრობლემა აუცილებლად სწრაფად უნდა გამოსწორდეს, რათა თავიდან ავიცილოთ გადაცემათა კოლოფის საბოლოო დაზიანება.

რა პერიოდულობით უნდა შეიცვალოს გადაცემათა კოლოფში ზეთი?

დროთა განმავლობაში ტრანსმისიის ზეთი ძველდება, მასში ერევა სხვადახვა მცირე ნაწილაკი, რომლებმაც, შესაძლოა, კოლოფის დაზიანება გამოიწვიოს. შედეგად, ზეთი კარგავს თავის ფუნქციებს და ვეღარ ახერხებს მოძრავი ნაწილების ეფექტურ შეზეთვას. ამიტომ, მწარმოებლები თვლიან, რომ გადაცემათა კოლოფში ზეთის შეცვლის ოპტიმალური დრო ყოველი 30000 მილიდან (48000კმ) - 60000 მილის (96000კმ) გავლის შემდეგაა რეკომენდებული. 

და ბოლოს, მოუარეთ და იზრუნეთ თქვენს ავტომობილსა და მის გადაცემათა კოლოფზე, რომელსაც მნიშვნელოვანი როლი აკისრია მის ფუნქციონირებაში.

ამბოლი, მეტი დრო მოძრაობისთვის!


მოგეწონა სტატია?

გააზიარე სოციალურ პლატფორმებზე


მსგავსი სტატიები

success icon